с. Арбанаси, ул. "Свети Никола" № 30   0899 847 079 / 0898 565 321

хотел Панорама

с. Арбанаси

ул. “Свети Никола” № 30

тел. 0899 847 079
тел. 0898 565 321

panorama_96@abv.bg


Местоположение:

N 0430 5.844

E 25o39.681

Надморска височина: 363 метра